Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric
„Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”

      „Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa” a implementat începând cu luna august 2017 proiectul „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric „Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
      Valoarea totală a proiectului a fost de 17.156.630,30 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a însumat valoarea de 16.801.777,38 lei, Organismul intermediar responsabil cu implementarea acestui program fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.
      Proiectul este implementat în municipiul București, sector 4, Strada Sfinții Apostoli, nr. 60, în perioada 11.08.2017- 30.06.2022, și are ca obiectiv reabilitarea Bisericii „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa, în vederea integrării acestuia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea București-Ilfov.
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale din Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov în vederea stimulării dezvoltării locale și regionale.
       Obiective specifice ale proiectului:
OS1: Restaurarea Bisericii „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa din Municipiul București în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea București-Ilfov.
OS2: Promovarea și valorificarea potențialului turistic si cultural al monumentului istoric – Biserica „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa în vederea integrării acestuia în circuitul turistic cultural-istoric și religios și stimulării dezvoltării locale și regionale.
      Rezultate obținute: Restaurarea obiectivului de patrimoniu, consolidarea structurală, restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice. Creșterea cu minim 10% a numărului mediu anual de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu la finalul perioadei de implementare.

 - 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro