Istoricul Bisericii "Domnița Bălașa"

Monument istoric zidit spre veșnica pomenire a jertfei Sfinților
Martiri Brâncoveni, Biserica Domnița Bălașa din București,
strălucită ctitorie a celei de-a șasea fiice a Domnitorului Martir al
Țării Românești Constantin Brâncoveanu, are vocația împletirii spiritualității cu istoria,
timpului cu veșnicia, artei cu filantropia, demnității naționale cu deschiderea universală.

 - 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro